28.8.2018

Israel

website image isreal.jpg

Wednesday 29th August - Alphabet, Tel Aviv

Thursday 30th August - Sublet, Jerusalem

Friday 31st August - HaMiffal هميفعل המפעל, Jerusalem (starts at 10 am)